Prieita prie išvados, kad vakuumu konservuotos odos tinkamos išdirbti šikšnas avalynės viršui. Trukmė — Ištirta, kad ZnO įsiterpdamas į sintezės produktų struktūrą per 8 izoterminio išlaikymo valandas paskatina tiek Z-fazės 4 h , tiek girolito 24 h susidarymą. Tomkevičienė, dr.

Tačiau, nepriklausomai nuo mišinio sudėties, sintezės produktuose po 48 h susidaro pagrindinis filosilikatų grupės junginys — girolitas. Keičiant modifikuotų hidrotalcitų cheminę sudėtį galima kontroliuoti mišriųjų metalų oksidų ir jų nanodarinių kietafazio sukepimo sąlygas ir produktų paviršiaus mikrostruktūros parametrus. Be to, didinant kietafazio sukepimo temperatūrą nuo °C iki °C ir ar ilginant trukmę iki 24 h, degimo produktuose susidariusių mišriųjų metalų oksidų kristalų struktūros tvarkumas padidėja 2 kartus.

Cementų sintezė ir hidratacijos procesų, struktūros ir savybių tyrimai Tyrėjai: prof. Kaminskas, prof. Vaickelionis, doc. Barauskas, m. Kubiliūtė, dokt. Česnauskas, dokt. Buvo išnagrinėtos kompozicinių cementų su opokos ir šlako priedais savybės, pasiūlyti galimi taikymo būdai. Nustatyta, kad oC temperatūroje susintetinti dirbtiniai pucolaniniai priedai, kurių sudėtyje yra silikagelio, klinties ir molio, daro įtaką cemento hidratacijai ir kietėjimui; pasiūlyta šių priedų gamybos technologija.

Buvo ištirta karbonatinių pucolaninių priedų įtaka cemento atsparumui sulfatinei ir chloridinei korozijai žemoje 4 oC temperatūroje, apibūdinti iš Estijos skalūnų pelenų gamybos atlieka ir vietinės žaliavos — opokos — gautos rišamosios medžiagos hidratacijos ypatumai.

Nustatyta, kad grikių lukštų ekstraktas stipriai modifikuoja ir stabdo cemento mineralų hidrataciją, o dalies cemento pakeitimas opoka eliminuoja ekstrakto poveikį.

Remiantis tyrimais galima teigti, kad grikių lukštai yra tinkamas užpildas lengvojo betono, plokščių ir sienų blokelių gamybai. Kauno technologijos universitetas Cheminės technologijos fakultetas mokslinių tyrimų ataskaita Buvo nustatyta tribocheminiu būdu aktyvintų biokuro deginimo metu susidarančių lakiųjų pelenų priedo įtaka betono bandinių atsparumui šarminei korozijai. Smulkiai sumaltas hidrosilikatinis nanocementas rišasi gerokai greičiau nei portlandcementis rišimosi pradžia — 17 min.

Kuo smulkiau sumalta medžiaga, tuo didesnis bandinių stipris gniuždant.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra 53 54 Inovatyvių biotechnologinių sprendimų ir akustinių metodų kūrimas sveikesnių ir didesnės mitybinės vertės, atitinkančių vartotojų poreikius maisto produktų gamybai Tyrėjai: prof. Juodeikienė, doc.

Gamtinių išteklių bei technogeninių produktų tyrimas ir naudojimo technologijos Tyrėjai: doc. Valančius, doc. Kantautas, doc. Valančienė, lekt. Buvo tiriama dihidračio gipso dehidratacija mikrobangomis.

moksliniai tyrimai - KTU

Tyrimais buvo nustatyti optimalūs tokio dehidratavimo parametrai ir kaip jie priklauso nuo pradinės žaliavos. Kaip pradinė žaliava buvo naudojamas ir sukamuoju magnetiniu lauku apdorotas fosfogipsas. Taip apdorojus gerokai sumažėja fosfatinių priemaišų kiekis ir gautą žaliavą galima naudoti kaip prarasti riebalinį audinį rišamųjų medžiagų gamybai be papildomo apdorojimo.

Kauno technologijos universitetas Cheminės technologijos fakultetas mokslinių tyrimų ataskaita Be to, buvo tiriamas dūmų gipsas, siekiant jį panaudoti anhidritinio cemento gamybai. Dūmų gipsas buvo degamas — °C temperatūroje. Bandinių savybės buvo tiriamos įvairiais metodais. Tyrimo rezultatai parodė, kad anhidritinio cemento savybės priklauso nuo degimo temperatūros, naudojamo priedo ir jo kiekio.

Buvo ištirta modifikuotos naftos krekingo atliekos įtaka portlandcemenčio tešlos, skie- dinių ir betono bandinių mechaninėms ir stiprumo savybėms. Tyrimų metu nustatyta, kad fosfatavimo atliekos, susidarančios metalo paviršiaus apdorojimo metu, mažina keraminės šukės iš Rokų molio tankį įtaką daro atliekose esančios organinės medžiagosji įgeria daugiau vandens ir jos stipris gniuždant mažėja.

Didinant degimo temperatūrą keraminė šukė su minėtais priedais sukepa vis geriau. Buvo apibūdinti vienbazių kalcio hidrosilikatų kristalizacijos ypatumai grynuose CaO ir SiO2 bei AlF3 gamybos atliekos silikagelio mišiniuose. Nustatyta, kad AlF3 efek samping bsh kūnas plonas žolelių atlieka silikagelis keičia kalcio hidrosilikatų susidarymo mechanizmą, taip pat įrodyta, jog sintezės metu F jonai sujungiami į stabilų junginį ir nepaleidžiami į skystąją terpę.

Aplinkos ir patalpų oro teršalų emisijų tyrimai ir emisijų mažinimas Tyrėjai: doc. Martuzevičius, prof. Kliučininkas, doc.

Kaunelienė, lekt. Stasiulaitienė, dokt. Krugly, dokt. Prasauskas, dokt. Matulevičius, dokt. Čiužas, dokt. Matavimais buvo siekiama nustatyti pastatų renovavimo įtaką oro kokybei patalpose. Buvo atlikti patalpų oro taršos šaltinių apibūdinimo tyrimai projektas IAQSmart. Buvo atliekami oro teršalų nustatymo metodų ir mažinimo priemonių taikymo ir plėtros tyrimai. Jų metu buvo siekiama optimizuoti policiklinių aromatinių angliavandenilių ėminių rinkimo, ekstrakcijos ir instrumentinės analizės metodus.

Buvo tęsiami nanopluoštų taikymo filtracijos procesuose tyrimai, taip pat atliekami nanopluoštų formavimo iš skirtingų polimerų ir tirpiklių derinių tyrimai, nagrinėjama polimero koncentracijos, tirpiklių sistemos sudėties ir elektrinio verpimo parametrų įtaka nanopluošto formavimuisi.

Buvo atlikti lyginamieji nanopluoštų iš skirtingų polimerų filtracinių savybių tyrimai. Kauno technologijos universitetas Cheminės technologijos fakultetas mokslinių tyrimų ataskaita Vandenvalos procesų ir technologijų vystymas Tyrėjai: doc.

Račys, doc. Jankūnaitė, lekt.

numesti svorio instagram geriausias būdas sulieknėti 37 m

Radžiūnienė, dokt. Tichonovas, dokt. DBD plazmos panaudojimo stabilių vandens teršalų kenksmingumui pašalinti tematika apima darniosios raidos ekologinius aspektus dėl galimybės mažinti aplinkos taršą ypač pavojingais stabiliais organiniais junginiais ir jų produktais.

Ekonominis šio darbo darniosios raidos aspektas susijęs su pramonės aplinkosauginių problemų pašalinimu. Aplinkos taršos mažinimo panaudotais sorbentais dėl jų savaiminės biologinės regeneracijos darbo ekonominis darniosios raidos aspektas susijęs su pramonės aplinkosauginių problemų pašalinimu. Biosorbcijos technologijos tobulinimo siekiant iš vandens šalinti problemines medžiagas te- 61 62 Komunalinių ir pavojingų atliekų tvarkymas Tyrėjai: prof. Denafas, dokt. Minikauskas, dokt.

Bučinskas, dokt. Karpušenkaitė, magistrantai Ko prieš lieknėjimą. Žvirblis, A.

Efek samping bsh kūnas plonas žolelių, J. Mickevičiūtė, V. Blažaitytė ir V. Pavojingų atliekų tvarkymo technologijų srityje buvo baigti fosfatavimo liekanų stabilizavimo silikatinėse matricose tyrimai, kurie leidžia sumažinti sunkiųjų metalų emisijas į aplinką. Tęsiant kompaktinių liuminescencinių lempų cheminio kenksmingumo pašalinimo galimybių tyrimus, daugiausia dėmesio dabartiniu metu skiriama jų morfologinei sudėčiai ir sunkiųjų metalų ne tik gyvsidabrio kiekiams jose.

Pradėtas kurti medicininių atliekų susidarymo prognostinis modelis, kuriame derinami daugialypės linijinės regresijos ir dirbtinių neuronų tinklo metodai, taip pat konceptualusis modelis, tinkamas sąvartynų kasybos ir tolesnio panaudojimo techniniam, ekonominiam ir aplinkosauginiam vertinimui. Kaip tyrimų objektai pasirinkti Alytaus regioninio sąvartyno 1-oji sekcija ir statybinių medžiagų sąvartynas Vilniuje.

Iš abiejų sąvartynų bandomosios kasybos būdu paimti mėginiai ir ištirta atliekų granuliometrinė ir morfologinė sudėtis, pradėta tirti frakcijų cheminė sudėtis. Siekiant detaliau įvertinti tinkamų perdirbti ir energijai gaminti medžiagų potencialą Alytaus regioniniame sąvartyne, buvo atliktos atbulinės jame anksčiau pašalintų atliekų prognozės, kartu įvertinant ir atskirų frakcijų suirimo laipsnį, tokiu būdu iš esmės sukuriant atbulinės prognozės sąvartynų sudėčiai nustatyti metodiką.

Buvo atlikti pradiniai skaičiavimai atsinaujinančių energijos šaltinių Saulės modulių, vėjo jėgainių ir energetinių plantacijų potencialui iškasinėtuose sąvartynuose nustatyti. Pereinamųjų metalų ir jų oksidų daugiakomponenčių sistemų sintezė, fizikinės-cheminės savybės ir naudojimas Kauno technologijos universitetas Cheminės technologijos fakultetas mokslinių tyrimų ataskaita Tyrėjai: prof.

Kitrys, prof. Valatka, doc. Dabrilaitė-Kudžmienė, doc. Dukštienė, lekt. Jaskūnas, lekt. Sinkevičiūtė, doktorantai A. Urbutis, I. Barauskienė, S. Ostachavičiūtė ir A. Buvo pagaminti kompozitiniai TiO2 ir WO3 katalizatoriai, ištirta jų struktūra ir foto- elektrokatalizinis aktyvumas vandeniniuose tirpaluose, elektrocheminiu metodu sudarytos kobalto hidroksido dangos ant įvairių nerūdijančiojo plieno substratų ir įvertintos jų elektrocheminės savybės.

Specialiųjų trąšų gavimas, savybės ir naudojimas Tyrėjai: doc. Šlinkšienė, doc. Paleckienė, dokt. NPK trąšų gamybai buvo naudojamos netradicinės žaliavos, kurios yra kitų gamybos šakų tarpiniai produktai arba atliekos.

shakeology 3 dienos išvalyti svorio netekimą svorio metimo veikimo mechanizmas

Buvo įvertintos įvairių cheminių medžiagų, kurios gali būti naudojamos kaip azoto ir kalio šaltinis trąšose, fizikinės ir cheminės savybės, tarpusavio suderinamumas, pateiktos biriųjų granuliuotų NPK trąšų gavimo prielaidos. Tyrimų rezultatai leidžia išplėsti gaminamų NPK efek samping bsh kūnas plonas žolelių asortimentą ir racionaliai panau- doti atliekines žaliavas. Be to, buvo tęsiami reguliuojamo veikimo trąšų tyrimai, siekiant nustatyti ir įvertinti jų savybes bei naudojimo galimybes.

Buvo atlikti bioskalia danga dengtų trąšų tirpumo tyrimai, sukurtos reguliuojamo tirpumo trąšų gamybos prielaidos.

Metalų chalkogenidų sluoksnių ant dielektrikų tyrimas Tyrėjai: prof. Ancutienė, doc. Ivanauskas, doc. Krylova, doc. Grevys, doc. Paluckienė, lekt. Alaburdaitė, doc. Kreivėnienė, doc.

Petrašauskienė, lekt. Žalenkienė, lekt. Stokienė, doktorantai A. Ivanauskas ir L. Samardokas Kauno technologijos universitetas Cheminės technologijos fakultetas mokslinių tyrimų ataskaita Buvo tiriami vario sulfidų, sidabro sulfidų ir selenidų, talio selenidų, kadmio chalkogenidų sluoksniai, sudaryti stiklo, polipropeno ar poliamido paviršiuje, analizuojamas sluoksnių formavimosi mechanizmas, jų morfologija, cheminė ir fazinė sudėtis, sintezės sąlygų įtaka sluoksnių fazinei sudėčiai, kristalinei sandarai ir optinėms savybėms.

Elektrocheminių energijos kaupiklių elektrodų modifikavimas Tyrėjai: prof. Šulčius, doc. Griškonis, doktorantės N. Žmuidzinavičienė ir B. Buvo atlikti grafito pluošto elektrodo GPE paviršiaus vilgumo padidinimo supaprastinto būdo parinkimo ir taikymo tyrimai, parinkti kai kurie organiniai tirpikliai ir nustatytos jų vandeninių tirpalų optimalios mažiausios pakankamos koncentracijos, kurioms esant yra efektyviai vilgomas drėkinamas GPE.

Buvo ištirta skirtingų hidrodinaminių sąlygų elektrolito intensyvaus maišymo, veikimo ultragarsu, priverstinio pratekėjimo įtaka tolygiam aktyvių medžiagų pasiskirstymui visame akyto GPE tūryje, modifikuojant jį kai kuriais metalais Co, Ni, Co-Ni lydiniu besrovio nusodinimo būdu. Modifikavimo proceso ener- getinėms sąnaudoms sumažinti buvo parinkti Ni, Co ir Co-Ni besrovio nusodinimo, esant kambario temperatūrai, elektrolitai, kuriuose kompleksodariai yra natrio pirofosfatas arba natrio tripolifosfatas.

Skirtingų hidrodinaminių sąlygų įtaka buvo palyginta, jų pranašumai ir trūkumai išaiškinti tiriant grafito pluošto bandinio išorines ir vidines dalis skenuojamosios elektroninės mikroskopijos, rentgeno spindulių energijos dispersijos spektroskopijos ir rentgenofazinės analizės metodais.

Elektrinių savybių pokyčiai buvo nustatyti atlikus GPE savitosios elektrinės varžos matavimus. Širvaitytė, dr. Beleška, prof. Buvo tiriamas trumpalaikis odų konservavimo naudojant vakuumą ir žemą temperatūrą 4 ºC būdas. Buvo ištirtos konservuotų odų savybių ir struktūros priklausomybės nuo laikymo trukmės, nustatyti chrominto pusgaminio, išdirbto iš vakuumu konservuotų odų, kokybiniai rodikliai ir prieita prie išvados, kad vakuumu konservuotos odos tinkamos išdirbti šikšnas avalynės viršui.

Natrio aliuminato panaudojimo odoms išdirbti tyrimai tęsiami. KTU dalies vadovė — prof. Rengiant bendrą biodujų gamybos iš pieno pramonės nuotekų ir nuoplovų koncepciją, buvo atlikti pieno pramonės vandens nuotekų WW panaudojimo bioenergijos gamybai galimybių tyrimai. Biodujos buvo gaminamos taikant vienos pakopos metanogenezę ir dviejų pakopų acetogenezę ir metanogenezę gamybos procesus. Be to, buvo tiriamos pieno pramonės nuotekų WW ir CIP nuoplovų, taip pat antrinių pieno pramonės produktų sūrinių išrūgų ir permiato perdirbimo į organines rūgštis acto rūgštį ir pieno rūgšties stereoizomerus ir bioetanolį galimybės.

Organinių rūgščių gamybai buvo išbandytos įvairios pieno rūgšties bakterijos Lactobacillus sakei, Pediococcus acidilactici, Pediococcus pentosaceus, L. Buvo sukurtas ir išbandytas akustinis spartusis metodas DON aptikti kviečiuose. Garso absorbcija priklauso nuo grūdų dydžio ir drėgnio, taigi akustinę techniką rekomeduotina naudoti grūdų derliaus nuėmimo metu, kai augi- nami vieno genotipo ir tos pačios morfologijos bei vienodo drėgnio grūdai. Tyrimo rezultatai rodo, kad akustinė technologija leidžia vykdyti DON stebėseną kviečiuose, nes grūdų analizė gali būti daugiasluoknė.

Remiantis parengtais situacijų scenarijais, buvo įvertinta įvairių kepinių ir cukrinės konditerijos savybių, taip pat rinkodaros atributų svarba vartotojams; didinant analizės tikslumą, buvo interpretuojama informacija siejant ją su identifikuotomis emocijomis, kurios išsiaiškintos stebint dalyvių veido išraiškas taikant veido išraiškų atpažinimo Noldus FaceReader technologiją ; ar e cigai gali padėti numesti svorio vartotojų požiūriu į maisto produktus ir elgsenos ketinimais; atlikta maisto produktų savybių ir rinkodaros atributų priimtinumo vartotojams, jų požiūrio, elgsenos ketinimų ir emocijų sąsajų analizė.

Inovatyvūs tyrimai buvo atliekami kartu su Vilniaus universitetu VU efek samping bsh kūnas plonas žolelių, kuriant modulį Emofood Voice Emotions, kuris leidžia vertinti ryšį tarp realių vartotojų emocijų ir garso išraiškų. Buvo patobulinta ir patikrinta parametrų skaičiavimo metodika. Vadovas — prof. Finansavimo šaltinis — 7-oji bendroji programa. Trukmė — — m. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo sukurta nauja skyles transportuojančių puslaidininkių klasė. Jų pagrindu sukonstruotų mezo-superstruktūros hibridinių saulės elementų našumas siekia 16 proc.

Kartu su projekto partneriais buvo užregistruotas išradimas Europos patentų biure. Trukmė — — Bendra sutarties suma ,0 tūkst.

Projekto vadovas Lietuvoje — dr. Trukmė — Čia buvo išmatuota aerozolio dalelių koncentracija vidaus ir išorės aplinkos ore, nustatyti indikatoriai, kuriais galima įvertinti daugiabučio pastato ir jo butų parametrus, taip pat nustatyta ir išanalizuota dujinių teršalų koncentracija.

Valeika, kartu su Polimerų chemijos ir technologijos katedra. Tyrimais buvo nustatyta tokio plikinimo įtaka kitiems išdirbimo procesams ir sukurta nauja technologija. KTU dalies vadovas — P. Venskutonis, LMT, — Toliau buvo tiriamos naujo derliaus įvairių šilauogių 10 genotipų ir putinų 11 genotipų veislių, auginamų ir tiriamų projekto partnerių eksperimentinėje bazėje, antioksidacinės savybės ir fitocheminė sudėtis. Tirti buvo pasirinkti šių uoginių kultūrų vaisiai ir lapai, surinkti skirtingais vegetacijos tarpsniais.

Bioaktyvieji junginiai buvo išskiriami įvairaus poliškumo tirpikliais, antioksidacinės savybės vertinamos keliais metodais. Fitocheminė objektų sudėtis buvo nustatyta masių spektrometrijos metodais, identifikuoti įvairių klasių ir struktūrų junginiai, taip pat nustatytos vertingiausios veislės pagal jų antioksidacines savybes ir fitocheminę sudėtį.

KTU Maisto mokslo ir technologijos katedros dalies vadovas — P. Buvo atlikti gamtinių biologiškai vertingų medžiagų GMB sandaros, terpės, jos pH įtakos medžiagos būsenai ir savybėms tyrimai; nanokrakmolo NK ir GMB kompleksų patvarumas buvo vertinamas dujų ir skysčių chromatografijos metodais.

Be to, buvo atlikti oktenilsukcino rūgšties anhidridu ir propileno oksidu modifikuoto krakmolo darinių virškinamumo ir gebėjimo imobilizuoti kmynų eterinį aliejų tyrimai, įvertintas bulvių krakmolo natrio oktenilsukcinatų B-OSA ir hidroksipropilkrakmolo natrio oktenilsukcinatų B-HP-OSA virškinamumas in vitro nustatant kiekviename virškinimo etape dekstrozės ekvivalentą, ištirti ir kiekybiškai nustatyti galutinių krakmolo virškinimo produktų — gliukozės ir maltozės — kiekiai skirtinguose virškinimo etapuose ultraefektyviosios skysčių chroma- tografijos metodu.

Buvo nustatyta bulvių krakmolo natrio oktenilsukcinatų B-OSA ir hidroksipropilkrakmolo natrio oktenilsukcinatų B-HP-OSA geba imobilizuoti kmynų eterinį aliejų EA ir ištirtas gautų mikrokapsuliuotų produktų stabilumas 8 mėnesių saugojimo metu. Buvo apibūdintas gautų skirtingų mikrokapsuliuotų kmynų EA miltelių produktų, ištirtų skenuojamosios elektroninės mikroskopijos SEM metodu, toponuotraukų išorinis struktūros vaizdas.

  • Но именно такие комнаты и были домом для большей части человечества на протяжении значительного отрезка его истории.
  • moksliniai tyrimai - KTU - PDF Free Download

Vadovas — P. Taikant beatliekio biorafinavimo koncepciją, buvo kuriamos ir tiriamos inovatyvios kompleksinio pasirinktų uogų išspaudų perdirbimo į aukštos vertės funkcionaliuosius maisto ingredientus technologijos.

Buvo optimizuoti išspaudų ekstrakcijos ir frakcionavimo procesai virškriziniu anglies dvideginiu ir subkriziniu vandeniu ar jo mišiniais su etanoliu ar kitais organiniais tirpikliais. Išspaudos buvo nuosekliai frakcionuojamos į lipofilišką frakciją virškriziniu anglies dvideginiu ir polifenolinių junginių frakciją subkriziniu vandeniu bei jo mišiniais su organiniais tirpikliais.

Procesai buvo optimizuojami taikant matematinius metodus, gautų frakcijų sudėtis ir savybės analizuojamos ir įvertinamos šiuolaikiškais chromatografijos, masių spektrometrijos, branduolių magnetinio rezonanso ir kitais metodais. Be to, buvo išsamiai įvertintos gautų funkcionaliųjų komponentų antioksidacinės savybės, šie komponentai išbandyti įvairiose maistinėse matricose, įvertinta jų įtaka įvairiems rodikliams, ypač — su jais pagamintų maisto produktų antioksidacinėms savybėms.

moksliniai tyrimai - KTU

KTU dalies vadovė — D. Leskauskaitė, LMT, — In vitro ir in vivo tyrimais įrodyta, kad valgomosios plėvelės ir dangos, pagamintos iš išrūgų baltymų su funkciniais chitozano ir svarainių bei spanguolių sulčių priedais, pasižymi antimikrobiniu veikimu prieš mikroorganizmus P. KTU dalies vadovė — I. Jasutienė, LMT, — Standartiniais metodais buvo ištirta pagamintų liofilizuotų porų, salierų, pastarnokų, petražolių ir topinambų miltelių cheminė sudėtis, daugiausia dėmesio skiriant angliavandenių kokybinei ir kiekybinei sudėčiai, taip pat nustatyta šių daržovių produktų įtaka mėsos faršo vandens rišlumo gebai, terminiams nuostoliams ir išeigai.

Tolesniems tyrimams buvo pasirinkti liofilizuotų porų ir pastarnokų milteliai, rehidratuoti vandeniu santykiu Jie buvo fermentuoti pusiau anaerobinėmis sąlygomis, naudojant fakultatyvius anae- robus Staphylococcus carnosus ir Staphylococcus xylosus. Fermentacijos procesas greičiau vyko liofilizuotuose pastarnokuose. Benzenkarboksirūgšties fermentuojamose daržovėse nesusidarė, nepriklausomai nuo fermentacijai naudotų daržovių ar Staphylococcus rūšies, o laisvos glutamo rūgšties buvo keturis kartus daugiau fermentuotų porų mėginiuose.

Nitratų redukcijos procesas greičiau vyko liofilizuotų pastarnokų mėginiuose. Vertinant fermentacijos sąlygų įtaką susidarančių biogeninių aminų kiekiui, nustatyta, kad labiausiai iš visų mėginių išsiskyrė pastarnokai, fermentuoti St. Šiame mėginyje po 4 parų fermentacijos susidarė daugiausia putrescino, kadaverino ir tiramino.

Newsletter

Tiksliau, putrescino ir kadaverino čia buvo net 33 kartus daugiau nei pastarnokuose, fermentuotuose St. Vykdymo terminas — Projekto tema D. Buvo sukurta technologija netirpiems fotolaidiems organiniams sluoksniams gauti, taip pat susintetinti organiniai spinduoliai, kurių molekulėse karbazolo chromoforai sujunti stireno fragmentu.

KTU dalies vadovė — S. Finansavimo šaltinis — LMT mokslininkų grupių projektai. Vykdymo terminas — — Finansavimo šaltinis — Vilniaus universitetas. Buvo susintetinta ir apibūdinta 16 organinių spinduolių, pasižyminčių šiluma aktyvuota uždelstąja fluorescensija. Šie organiniai spinduoliai gali būti panaudoti efektyvių šviesos diodų, tinkamų plonųjų ekranų apšvietimo priemonėse, gamybai. Buvo susintetinti nauji diastereomeriniai tiek 5-oje indolo žiedo padėtyje, tiek 2-oje 4-nitrofenolio fragmento padėtyje fenilpakaitus turintys 5a,metanoindolo[2,1-b] [1,3]benzoksazepino dariniai.

Nustatyta, kad cis-izomeras yra kur kas inertiškesnis bazių poveikiui negu trans-izomeras. Susintetintų fotochrominių junginių tyrimai parodė, kad spalvotosios formos gyvavimo trukmė yra viena trumpiausių iš žinomų fotochromų ir siekia ~5—7 ns.

Pateikta paraiška nacionaliniam patentui gauti. Bendra sutarties suma ,3 tūkst. Projekto vadovė — L. Trukmė — — Bendra sutarties suma ,6 tūkst.

Projekto vadovas — prof. Vykdytojai: prof. Baltakys, prof.

Kaminskas, lekt. Barauskas, dokt. Bendra sutarties suma ,8 tūkst. Projekto vadovas — doc. Buvo atliekami tyrimai norint nustatyti vidaus teršalų susidarymo šaltinius ir ventiliacijos mechanizmų įtaką teršalų pašalinimui iš patalpų. Tyrimų metu buvo siekiama parinkti realiojo laiko užterštumo matavimo būdus, kurie potencialiai galėtų būti integruojami į oro užterštumo valdymo sistemas, ir sukurti išmaniosios sistemos modelį, apimantį taršos lygio nustatymą esamuoju laiko momentu, aplinkos parametrų analizę laike ir išankstinių sprendimų priėmimą, užtikrinantį nustatytų taršos normų lygio neviršijimą.

Vykdant šį projektą bus tiriamas dielektrinio barjero išlydžio DBI plazmos reaktoriui tobulinti panaudotų katalizatorių, sorbentų ir UV spinduliuotės sinergetinis poveikis pramoninėse nuotekose esančių stabilių organinių junginių skaidymo efektyvumui padidinti. Vadovas — K. Vadovas dr. Selina, S. Persijanovaitė, P. Žitinevičius, D. Mažuikaitė, R. Gineika, S. Mykolaitis, E. Jagentavičius, Gani Sadashivappa Basavaraj. Tobulinamos inovatyvios technologijos taikant biotechnologinius sprendimus i pieno pramonės atliekoms ir antriniams produktams perdirbti į chemines medžiagas ir efek samping bsh kūnas plonas žolelių bioproduktus, diegiant beatliekes maisto produktų gamybos technologijas; ii natūralių antimikrobinių bioproduktų gavybai, modeliuojant fermentacijos terpes ir sąlygas: grūdų sėklinių ir salyklinių sveikatingumui didinti; saugesnių maisto produktų augalinės ir gyvūninės kilmės funkcionalumui didinti, saugai užtikrinti ir realizavimo trukmei pailginti; iii fermentinių preparatų kompozicijoms sudaryti siekiant geresnės grūdinės žaliavos koky- Kauno technologijos universitetas Cheminės technologijos fakultetas mokslinių tyrimų ataskaita bės, bioetanolio gamybos ir glitimo baltyminių medžiagų išgavimo iš kviečių matricos efektyvumui didinti.

Kuriami nauji spartieji akustiniai metodai ir prietaisai: i mikotoksinams grūduose aptikti ir laikomų grūdų saugos kontrolei atlikti; ii poringų maistinių sistemų tekstūrai vertinti; iii maisto produktų kokybei laikymo metu vertinti; iv gelių tekstūrai kompleksiškai įvertinti. Plėtojama inovatyvi vartotojų poreikių maisto produktams vertinimo metodologija, taikant empatines kompiuterines programas, modelis buvo empiriškai patikrintas duonos ir konditerijos rinkoje.

Maisto biopolimerų funkcionalumas ir maisto produktų struktūrų projektavimas Tyrėjai: prof. Leskauskaitė, dr. Jasutienė, doc. Vinauskienė, doc. Keršienė, dokt. Brink, dokt. Eisinaitė, mgnt. Buvo kuriamos maisto produktų struktūros, skirtos produktų stabilumui, kokybei ir biologinei vertei didinti.

Ištirtas išrūgų baltymų valgomųjų plėvelių su antimikrobinių savybių turinčių medžiagų priedais antibakterinis poveikis kai kuriems mikroorganizmams, taip pat šių valgomųjų plėvelių poveikis kalakutienos mikrobiologiniam ir fizikiniam cheminiam gedimui bei mikrobiologinei saugai. Nustatyta sausų daržovių priedų įtaka mėsos gaminių kokybės geriausias metodas numesti svorio po 50. Tiriant mėsos faršo su liofilizuotomis daržovėmis fermentacijos procesą, buvo nustatyti biogeninių aminų putrescino, kadaverino, histamino, tiramino ir spermino kiekio pokyčiai fermentacijos ir brandinimo procesų metu.

Organinių puslaidininkių optoelektroniniams ir elektroniniams prietaisams sintezė ir tyrimas Tyrėjai: prof. Gražulevičius, prof. Buika, doc. Ostrauskaitė, prof. Grigalevičius, dr. Lygaitis, dr. Simokaitienė, dr. Michalevičiūtė, dr. Tomkevičienė, dr. Reghu, dr. Zaleckas, dr.

Корабль повис в полуметре от отверстия воздуховода, приблизившись к нему осторожно, точно он был живым. - До свидания, Джезерак, - сказал Элвин. - Я не могу вернуться в Диаспар, чтобы попрощаться с друзьями: пожалуйста, сделай это за. Скажи Эристону и Этании, что я надеюсь скоро вернуться; а если не вернусь, то всегда останусь благодарен им за .

Voznyakdr. Kostiv, dr. Volyniuk, dr. Bagdžiūnas, dr. Bezuglyi ir doktorantai E. Stanislovaitytė, J. Keruckas, R. Grinienė, D. Gudeika, A. Bučinskas, N. Kukhta, R. Laurinavičiūtė, T. Matulaitis, G. Kručaitė, G. Grybauskaitė, E.

Skuodis ir D. Buvo susintetinti ir apibūdinti fotovoltiniams elementams skirti mažo jonizacijos potencialo ir didelio krūvininkų judrio organiniai puslaidininkiai, pagamintos kelios serijos naujos sandaros skylinių bei elektroninių puslaidinin- kių ir matricos organiniams šviesos diodams, taip pat susintetintos ir apibūdintos medžiagos netirpiems elektroaktyviems sluoksniams formuoti fotopolimerizacijos būdu.

Kauno technologijos universitetas Cheminės technologijos fakultetas mokslinių tyrimų ataskaita Naujų technologijų odoms išdirbti tyrimai ir kūrimas Tyrėjai: dr. Širvaitytė, vyr. Valeikienė, dr. Beleška ir dr. Buvo ištirta vandeniniu pagrindu pagamintų apdailos medžiagų įtaka hidrofobinės odos vandens atsparumui ir garų pralaidumui. Odos po apdailos savybės buvo įvertintos morfologine analize ir pralaidumo tyrimais. Be to, ištirtas trumpalaikio odų konservavimo naudojant vakuumą ir žemą temperatūrą būdas.

Išnagrinėtos konservuotų odų savybių ir struktūros priklausomybės nuo laikymo trukmės. Nustatyti chrominto pusgaminio, išdirbto iš vakuumu konservuotų odų, kokybiniai rodikliai. Prieita prie išvados, kad vakuumu konservuotos odos tinkamos išdirbti šikšnas avalynės viršui.

Hibridinės ir nanostruktūrinės medžiagos funkcinėms dangoms, dariniai maisto pramonei ir vandenvalai Tyrėjai: doc. Klimavičiūtė, dr. Bendoraitienė, prof. Žemaitaitis, dr. Rutkaitė, doktorantai P. Danilovas, E. Lekniutė ir V.

Naujoms medžiagoms sukurti buvo panaudoti gamtiniai atsinaujinantys biopolimerai, gauta naujomis funkcinėmis savybėmis pasižyminčių polisacharidų darinių. Stabilios nanodalelių dydžio efek samping bsh kūnas plonas žolelių ir mėlynių ištraukoje esančių antocianinų kompleksų suspensijos išsaugo antioksidacines jų savybes.

Parodyta, kad naujai susintetinti hidroksipropilkrakmolo natrio oktenilsukcinatai pasižymi geresnėmis emulsinėmis savybėmis ir efektyviau imobilizuoja bioaktyvius junginius, palyginti su įprastiniais maisto pramonėje naudojamais emulsikliais. Buvo gauti įvairaus krūvio ir tinklo tankio N- 2-hidroksi propiltrimetilamonio krakmolo chlorido dariniai, ištirta jų diskrečiųjų nanodalelių sandara ir įvertintos flokuliacinės savybės. Baniukaitienė, prof. Liesienė, doktorantės S. Kiseliovienė Gustaitė ir A.

Nustatyta, kad per dvi savaites implante pradeda naujai formuotis kaulas. Buvo tiriamas ir probiotinių bakterijų kapsuliavimas, taip pat galimybė panaudoti jas kosmetikos preparatuose.

Nustatyta, kad kapsuliuotos bakterijos yra gerokai gyvybingesnės kosmetikos preparatų komponentų paviršinio aktyvumo medžiagų, konservantų, putų stabilizatorių tirpaluose nei nekapsuliuotos. Organinių fotopuslaidininkių sintezė ir tyrimai Tyrėjai: prof. Getautis, vyresn. Daškevičienė, vyresn. Malinauskas, dr.

Bubnienė, dr. Barvainienė, dokt. Petrikytė, dokt. Buvo kuriami, sintetinami ir kartu su partneriais iš Lietuvos ir užsienio tiriami mažo jonizacijos potencialo ir didelio teigiamo krūvininkų judrio organiniai puslaidininkiai, skirti Kauno technologijos universitetas Cheminės technologijos fakultetas mokslinių tyrimų ataskaita perovskitiniams fotovoltiniams elementams, be to, buvo atliekama azodažiklių ir junginių, pasižyminčių uždelstąja fluorescencija, sintezė ir tyrimai.

Naujų fotochrominių junginių paieška, sintezė ir tyrimai, fluorescuojančiųjų žymeklių paieška Tyrėjai: prof.

Šačkus, prof. Martynaitis, vyresn. Krikštolaitytė, dokt. Ragaitė, dokt. Dagilienė, dokt. Vykdant naujų fotochrominių junginių paiešką, sintezę ir tyrimus buvo susintetinti indolino 3,4-dihidrospiropiranai, turintys N-hidroksietilpakaitą. Naudojantis Suzuki reakcija buvo susintetinti ir ištirti indolino 3,4-dihidrospiropiranų, efek samping bsh kūnas plonas žolelių fenilpakaitų indolo žiede, dariniai. Susintetinti tiksliniai junginiai pasižymi fotochromizmu. Be to, buvo vykdomi kitos klasės fotochromų, 2-nitroindolo[2,1-b] [1,3]benzoksazinų, struktūros modifikavimo darbai siekiant ištirti, ar galima įjungti alkili- nį pakaitą į oksazino žiede esančią metileninę grupę.

Buvo susintetinti nauji metilnitroindolo[2,1-b][1,3]benzoksazinai, nustatyta, kad susidaro tik vienas diastereomeras. Naudojantis lazerine žybsnio fotolizės sistema buvo nustatytos fotochrominių junginių charakteristikos.

Sužadinus šiuos junginius nm elektromagnetine spinduliuote įvyksta hidrinto pirano žiedo deciklizacija ir susidaro spalvotasis 4-nitrofenoliato chromoforas. Susintetintų naujų fotochromų spalvotosios formos gyvavimo trukmė siekia 20—50 ns, ir tai vieni iš sparčiausių fotochrominių junginių.

Tęsiant tai, kas pradėta m. Per m. Pradėti tyrinėti nauji junginiai, kurie pasižymėtų fluorescencija ir galėtų būti taikomi biojutikliai. Atlikus 5-bromindolo alkilinimą bei jungimą su akrilamidu, gautas spiroindo- lo piperidinonas. Naudojantis šiuo junginiu optimizuotos Suzuki ir Miyauros kryžminio jungimo reakcijų sąlygos ir įvykdytos reakcijos su įvairiomis arilborono rūgštimis.

Išskirti atitinkami indolo dariniai, turintys 2- 3-karbamoilpropil - 2-[3- etoksikarbonil propil]- ir 2- 4-aminobutil - šonines grandines, ir atlikti UV ir fluorescencijos matavimai. Susitarta produktus pabandyti panaudoti biologiniams dumblių tyrimams Gento universitete Belgija. Kauno technologijos universitetas Cheminės būdai numesti svorį per 2 mėnesius fakultetas mokslinių tyrimų ataskaita Heterociklinių junginių sintezė N-pakeistųjų aminorūgščių pagrindu Tyrėjai: prof.

Beresnevičius, prof. Mickevičius, doc. Rutkauskas, m. Tumosienė, doc. Sapijanskaitė, doc. Jonuškienė, j. Vaickelionienė, j. Anusevičius, doktorantai R. Gustevičiūtė ir I. Pasinaudojus N-aril-N-tiokarbamoil-beta-alaninų, jų alfa ir beta metilanalogų binukleofilinėmis savybėmis įvairių cheminių transformacijų metu buvo susintetinti nekondensuotieji ir kondensuotieji funkcionalieji tiazolo dariniai, išlaikant molekulėje laisvą karboksialkilinę grupę. Buvo ištirtos dalies susintetintų junginių cheminės savybės ir dalies susintetintų junginių antibakterinis, rapsų augimą reguliuojantis aktyvumas.

Buvo tęsiama naujų junginių, turinčių du vienodus ir skirtingus heterociklinius fragmentus, sintezė. Remiantis tyrimų duomenimis nustatyta antibakterinio ir antioksidacinio aktyvumo priklausomybė nuo susintetintų junginių struktūros. Tai įgalina vykdyti kryptingą antibakterinių ir antioksidacinių medžiagų sintezę.

Miknius, dokt.

Jonušas, dokt. Buvo vykdoma polietileno, polipropileno, plastikų mišinių ir nudėvėtų padangų gumos terminė bei katalizinė destrukcija esant kintamiems proceso parametrams, be to, analizuo- jami surinkti konversijos produktai, gerinama jų kokybė, ieškoma racionalaus jų panaudojimo sričių.

Kalcio hidrosilikatų sintezė, savybės ir naudojimas Tyrėjai: prof. Šiaučiūnas, prof. Baltakys, doc. Prichockienė, lekt.

Eisinas, lekt. Bankauskaitė, dokt. Gendvilas, dokt. Baltakys, dokt. Iljina, dokt. Pastebėta, kad po 24 h hi- droterminio apdorojimo °C temperatūroje prasideda α-C2SH rekristalizacijos į kilchoanitą procesas.

moksliniai tyrimai - KTU

Ištirta, kad ZnO įsiterpdamas į sintezės produktų struktūrą per 8 izoterminio išlaikymo valandas paskatina tiek Z-fazės 4 htiek girolito 24 h susidarymą. CuO patvarumas girolito grupės junginių kristalizacijos procesuose turi įtakos pradinių komponentų moliniam santykiui.

Tačiau, nepriklausomai nuo mišinio sudėties, sintezės produktuose po 48 h susidaro pagrindinis filosilikatų grupės junginys — girolitas. Keičiant modifikuotų hidrotalcitų cheminę sudėtį galima kontroliuoti mišriųjų metalų oksidų ir jų nanodarinių kietafazio sukepimo sąlygas ir produktų paviršiaus mikrostruktūros parametrus.

Be to, didinant kietafazio sukepimo temperatūrą nuo °C iki °C ir ar ilginant trukmę iki 24 h, degimo produktuose susidariusių mišriųjų metalų oksidų kristalų struktūros tvarkumas padidėja 2 kartus.

Cementų sintezė ir hidratacijos procesų, struktūros ir savybių tyrimai Tyrėjai: prof. Kaminskas, prof. Vaickelionis, doc. Barauskas, m. Kubiliūtė, dokt. Česnauskas, dokt.

Buvo išnagrinėtos kompozicinių cementų su opokos ir šlako priedais savybės, pasiūlyti galimi taikymo būdai. Nustatyta, kad oC temperatūroje susintetinti dirbtiniai pucolaniniai priedai, kurių sudėtyje yra silikagelio, klinties ir molio, daro įtaką cemento hidratacijai ir kietėjimui; pasiūlyta šių priedų gamybos technologija. Buvo ištirta karbonatinių pucolaninių priedų įtaka cemento atsparumui sulfatinei ir chloridinei korozijai žemoje 4 oC temperatūroje, apibūdinti iš Estijos skalūnų pelenų gamybos atlieka ir vietinės žaliavos — opokos — gautos rišamosios medžiagos hidratacijos ypatumai.

Nustatyta, kad grikių lukštų ekstraktas stipriai modifikuoja ir stabdo cemento mineralų hidrataciją, o dalies cemento pakeitimas opoka eliminuoja ekstrakto poveikį. Remiantis tyrimais galima teigti, kad grikių lukštai yra tinkamas užpildas lengvojo betono, plokščių ir sienų blokelių gamybai. Kauno technologijos universitetas Cheminės technologijos fakultetas mokslinių tyrimų ataskaita Buvo nustatyta tribocheminiu būdu aktyvintų biokuro deginimo metu susidarančių lakiųjų pelenų priedo įtaka betono bandinių atsparumui šarminei korozijai.

Smulkiai sumaltas hidrosilikatinis nanocementas rišasi gerokai greičiau nei portlandcementis rišimosi pradžia — 17 min. Kuo smulkiau sumalta medžiaga, tuo didesnis bandinių stipris gniuždant.

Gamtinių išteklių bei technogeninių produktų tyrimas ir naudojimo technologijos Tyrėjai: doc. Valančius, efek samping bsh kūnas plonas žolelių. Kantautas, doc. Valančienė, lekt. Buvo tiriama dihidračio gipso dehidratacija mikrobangomis. Tyrimais buvo nustatyti optimalūs tokio dehidratavimo parametrai ir kaip jie priklauso nuo pradinės žaliavos.

Kaip pradinė žaliava buvo naudojamas ir sukamuoju magnetiniu lauku apdorotas fosfogipsas. Taip apdorojus gerokai sumažėja fosfatinių priemaišų kiekis ir gautą žaliavą galima naudoti gipsinių rišamųjų medžiagų gamybai be papildomo apdorojimo.

Kauno technologijos universitetas Cheminės technologijos fakultetas mokslinių tyrimų ataskaita Be to, buvo tiriamas dūmų gipsas, siekiant jį panaudoti anhidritinio cemento gamybai. Dūmų gipsas buvo degamas — °C temperatūroje. Bandinių savybės buvo tiriamos įvairiais metodais. Tyrimo rezultatai parodė, kad anhidritinio cemento savybės priklauso nuo degimo temperatūros, naudojamo priedo ir jo kiekio. Buvo ištirta modifikuotos naftos krekingo atliekos įtaka portlandcemenčio tešlos, skie- dinių ir betono bandinių mechaninėms ir stiprumo savybėms.

Tyrimų metu nustatyta, kad fosfatavimo atliekos, susidarančios metalo paviršiaus apdorojimo metu, mažina keraminės šukės iš Rokų molio tankį įtaką daro atliekose esančios organinės medžiagosji įgeria daugiau vandens ir jos stipris gniuždant mažėja.

Didinant degimo temperatūrą keraminė šukė su minėtais priedais sukepa vis geriau. Buvo apibūdinti vienbazių kalcio hidrosilikatų kristalizacijos ypatumai grynuose CaO ir SiO2 bei AlF3 gamybos atliekos silikagelio mišiniuose.

Nustatyta, kad AlF3 gamybos atlieka silikagelis keičia kalcio hidrosilikatų susidarymo mechanizmą, taip pat įrodyta, jog sintezės metu F jonai sujungiami į stabilų junginį ir nepaleidžiami į skystąją terpę. Aplinkos ir patalpų oro teršalų emisijų tyrimai ir emisijų mažinimas Tyrėjai: doc. Martuzevičius, prof. Kliučininkas, doc. Kaunelienė, lekt. Stasiulaitienė, dokt. Krugly, dokt. Prasauskas, dokt. Matulevičius, dokt. Čiužas, dokt.

Matavimais buvo siekiama nustatyti pastatų renovavimo įtaką oro kokybei patalpose. Buvo atlikti patalpų oro taršos šaltinių apibūdinimo tyrimai projektas IAQSmart.

kaip sudeginti mažus pilvo riebalus idealios formos svorio kratymas atsiliepimai

Buvo atliekami oro teršalų nustatymo metodų ir mažinimo priemonių taikymo ir plėtros tyrimai. Jų metu buvo siekiama optimizuoti policiklinių aromatinių angliavandenilių ėminių rinkimo, ekstrakcijos ir instrumentinės analizės metodus.

Buvo tęsiami nanopluoštų taikymo filtracijos procesuose tyrimai, taip pat atliekami nanopluoštų formavimo iš skirtingų polimerų ir tirpiklių derinių tyrimai, nagrinėjama polimero koncentracijos, tirpiklių sistemos sudėties ir elektrinio verpimo parametrų įtaka nanopluošto formavimuisi.

Buvo atlikti lyginamieji nanopluoštų iš skirtingų polimerų filtracinių savybių tyrimai. Kauno technologijos universitetas Cheminės technologijos fakultetas mokslinių tyrimų ataskaita Vandenvalos procesų ir technologijų vystymas Tyrėjai: doc.

  1. Mesti svorį aplink raktikaulį
  2. Но Пришельцы.
  3. moksliniai tyrimai - KTU - PDF Free Download
  4. Kūno temperatūra po svorio
  5. Kaip pašalinti riebalus žmogaus organizme

Račys, doc. Jankūnaitė, lekt. Radžiūnienė, dokt. Tichonovas, dokt. DBD plazmos panaudojimo stabilių vandens teršalų kenksmingumui pašalinti tematika apima darniosios raidos ekologinius aspektus dėl galimybės mažinti aplinkos taršą ypač pavojingais stabiliais organiniais junginiais ir jų produktais. Ekonominis šio darbo darniosios raidos aspektas susijęs su pramonės aplinkosauginių problemų pašalinimu. Aplinkos taršos mažinimo panaudotais sorbentais dėl jų savaiminės biologinės regeneracijos darbo ekonominis darniosios raidos aspektas susijęs su pramonės aplinkosauginių problemų pašalinimu.

Biosorbcijos technologijos tobulinimo siekiant iš vandens šalinti problemines medžiagas te- 61 62 Komunalinių ir pavojingų atliekų tvarkymas Tyrėjai: prof. Denafas, dokt. Minikauskas, dokt. Bučinskas, dokt. Karpušenkaitė, magistrantai P. Žvirblis, A. Kiaulytė, J. Mickevičiūtė, V. Blažaitytė ir V. Pavojingų atliekų tvarkymo technologijų srityje buvo baigti fosfatavimo liekanų stabilizavimo silikatinėse matricose tyrimai, kurie leidžia sumažinti sunkiųjų metalų emisijas į aplinką.

Tęsiant kompaktinių liuminescencinių lempų cheminio kenksmingumo pašalinimo galimybių tyrimus, daugiausia dėmesio dabartiniu metu skiriama jų morfologinei sudėčiai ir sunkiųjų metalų ne tik gyvsidabrio kiekiams jose.