Tinkamu elektriniu įrankiu geriau ir saugiau dirbti nurodytame galios diapazone. Przed użyciem piły łańcuchowej użytkownik musi przeczytać i zrozumieć wszystkie informacje i wskazówki zawarte w instrukcji obsługi. Urządzenie jest wyposażone system szybkiego napinania łańcucha i szybkodziałający hamulec łańcucha. Prijunkite prietaisą prie elektros tinklo. Stebėkite, kad įrankis netikėtai neįsijungtų savaime.

Prieš skaitydami išlankstykite lapą su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut. Zdecydowali się Państwo na zakup wartościowego produktu.

Niniejsze urządzenie sprawdzono w trakcie produkcji pod kątem jakości, a także dokonano jego kontroli ostatecznej. W ten sposób zapewniona jest jego sprawność. Instrukcja obsługi jest częścią składową produktu.

Panašūs produktai

Zawiera ona ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, eksploatacji i utylizacji. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy się zapoznać ze wszystkimi wskazówkami dotyczącymi obsługi i bezpieczeństwa. Produkt należy użytkować tylko ekologiškas plonas wie einnehmen z opisem i podanym przeznaczeniem. Przeznaczenie Elektryczna piła łańcuchowa jest przeznaczona tylko do cięcia drewna.

Piła nie jest przewidziana do żadnych innych zastosowań np. Piła jest przeznaczona do wykonywania prac domowych. Nie jest ona przystosowana do ciągłego używania zarobkowego. Urządzenie jest przeznaczone do używania przez osoby dorosłe.

ekologiškas plonas wie einnehmen sulieknėti kaip stovyklos patarėjas

Nieletni powyżej 16 roku życia mogą używać piły tylko pod nadzorem osoby dorosłej. Producent nie odpowiada za szkody wywołane niezgodnym z przeznaczeniem stosowaniem i nieprawidłową obsługą urządzenia.

To urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowania komercyjnego.

ekologiškas plonas wie einnehmen žemas glikemijos indeksas ir svorio kritimas

W przypadku użytkowania komercyjnego wygasają prawa z tytułu gwarancji. Ta elektryczna piła łańcuchowa jest przeznaczona do użytku tylko przez jedną osobę i tylko do cięcia drewna.

ekologiškas plonas wie einnehmen lieknėja mano kelias

Piłę łańcuchową należy trzymać prawą ręką za tylną rękojeść i lewą ręką za przednią rękojeść. Przed użyciem piły łańcuchowej użytkownik musi przeczytać i zrozumieć wszystkie informacje i wskazówki zawarte w instrukcji obsługi. Użytkownik musi nosić stosowne środki ochrony indywidualnej.

 • Tipas: Pagalvėlė 2.
 • В сложной общественной жизни Диаспара в ходу было множество всяких титулов и прозвищ, и, чтобы выучить их все, требовалось прожить целую жизнь.
 • Олвин почти не слышал друга.

Piłą łańcuchową można ciąć tylko drewno. Nie wolno ciąć nią materiałów takich jak np. Opis ogólny Ilustracje znajdują się na okładce przedniej i tylnej. Zawartość opakowania Rozpakuj urządzenie i sprawdź, czy jest ono kompletne. Prawidłowo posegreguj i usuń materiały opakowania. Obiegowy łańcuch tnący jest prowadzony przez miecz prowadnicę szynową.

Urządzenie jest wyposażone system szybkiego napinania łańcucha i szybkodziałający hamulec łańcucha. Automatyczny układ zasilania olejem zapewnia ciągłe smarowanie łańcucha. Do ochrony użytkownika służą różne zabezpieczenia pilarki. Funkcje elementów urządzenia są podane w poniższym opisie.

 • Люди строили города и раньше - но не .
 • Двое, чьи мысли были открыты я другого, не могли иметь каких-то секретов.
 • Ему всегда хотелось выйти наружу - и во сне, и наяву.

Dane techniczne Elektryczna piła łańcuchowa II Typ zabezpieczenia Oregon 91PX Podana wartość emisji drgań może też służyć do szacunkowej oceny stopnia ekspozycji użytkownika na drgania. Ostrzeżenie: Wartość emisji drgań może się różnić w czasie korzystania z urządzenia od podanej wartości, jest to zależne od sposobu używania urządzenia.

Istnieje konieczność określenia i zastosowania środków ochrony użytkownika, opartych na ocenie ekspozycji w rzeczywistych warunkach używania urządzenia należy przy tym uwzględnić wszystkie części cyklu roboczego, na przykład okresy czasu, w których urządzenie elektryczne jest wyłączone bądź jest włączone, ale pracuje bez obciążenia.

Parašyti atsiliepimą

Elektryczna piła łańcuchowa zalicza się do niebezpiecznych urządzeniem, które w przypadku nieprawidłowego lub lekkomyślnego użytkowania może powodować poważne, a nawet śmiertelne obrażenia. W związku z tym w celu zapewnienia bezpieczeństwa sobie i innym zawsze przestrzegaj poniższych zasad, a w razie niepewności zasięgnij porady specjalisty.

Symbole w valgyti daug ir mesti svorį obsługi Przed rozpoczęciem pracy zapoznaj się dokładnie z wszystkimi elementami piły. Przećwicz sposób postępowania z piłą i poproś doświadczonego użytkownika o wyjaśnienie funkcji, sposobu działania piły oraz technik piłowania drewna.

Łańcuch piły nie obraca się, gdy jest zablokowany hamulec łańcucha. Zwolnij hamulec łańcucha, przesuwają dźwignię hamulca w stronę przedniego uchtwytu. Przeczytaj instrukcję obsługi urządzenia i zastosuj się do niej. Noś osobiste wyposażenie ochronne.

Ehrbarkeit eine Art Krawatte oder Binder Ohrring Koppel Taschenuhr und zierte nicht nur damals umherziehende Handwerksgesellen, sondern schmückt auch noch heute den traditionsbewussten Metzger, Schmied oder Zimmermann.

Zasadniczo noś okulary ochronne, nauszniki. Nosić kask ochronny. Noś odporne na przecięcie rękawice. Niebezpieczeństwo skaleczenia!

 1. Столь чудесные сами по себе, вершина, настоящий триумф науки, создавшей их, они все-таки были порождением больной культуры, страшившейся слишком многого.
 2. Koks riebalų deginimo papildas yra geriausias
 3. Pirkite Nicozero Kremą Vokietijoje
 4. Джезерак не казалось, что переговоры ведут к успеху; по правде говоря, он и не видел путей его достижения.
 5. Я не могу ответить на твой вопрос.

Nosić antypoślizgowe obuwie ochronne. Używać odzieży ochronnej!

Homemade Urbech from pumpkin seeds. Delicious help with prostatitis. Pumpkin seeds with prostatitis.

Mocno trzymaj maszyną obiema dłońmi. Nigdy nie pracuj jedną ręką. Odbój - podczas pracy uważaj na odboje urządzenia. Nie wystawiaj maszyny na deszcz. Urządzenie nie może ekologiškas plonas wie einnehmen wilgotne ani używane w wilgotnym otoczeniu.

W razie uszkodzenia lub przecięcia kabla sieciowego natychmiast wyjmij wtyczkę z gniazdka sieci elektrycznej.

LWA gwarantowany poziommocy akustycznej db Symbol na tabliczce znamionowej: mm Długość miecza Klasa zabezpieczenia II Urządzeń elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi 8 9 P L Symbol poniżej osłony koła łańcuchowego: Przestrzegać kierunku biegu łańcucha. Przeczytać instrukcję obsługi.

Symbol na mieczu: Kierunek biegu łańcucha Symbol na korku zbiornika oleju: Naoliwić łańcuch piły. I Hamulec łańcucha: ZAŁ. Symbole zawarte w instrukcji Znaki niebezpieczeństwa z informacjami dot.

Znaki nakazowe wyjaśnienie nakazu zamiast wykrzyknika z informacjami dot. Wskazówki zawierające informacje dot.

Pirkite Nicozero Kremą Vokietijoje

Ogólne zasady bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem pracy elektryczną piłą łańcuchową zapoznaj się dokładnie z wszystkimi jej elementami. Proszę przećwiczyć obchodzenie się z piłą przycinanie na długość drewna okrągłego na koźle do piłowania i zlecić wyjaśnienie sobie przez doświadczonego użytkownika lub specjalistę działania, sposobu oddziaływania, technik piłowania i osobistego wyposażenia ochronnego.

ekologiškas plonas wie einnehmen m1t svorio kritimas

Podczas wycinania drzew należy przestrzegać zasad ochrony przez hałasem i lokalnych przepisów prawa. Przepisy lokalne mogą wymagać przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego. Proszę zapytać o to w najbliższym nadleśnictwie.