Ji vilgteljo ir konstatavo, kad Nik ramiausiai miega, apsiklojusi galv antklode. Jai neseniai sukako dvideimt Maks kaip visada trauk prie jaunikli. Kiek pamenu, anksiau vyras udirbti nenorjo ir ne mokjo. Paskui iaip ne taip prideng tryktani aizd antklode ir ijo? Pusrsyje duso kokie penkiasdeimt moni.

I pradi pasi rod, kad namie nieko nra. Paskui koridoriuje ji pamat Veronikos rankin, apsiaust ir ant grind imtytus batus. Durys marios miegamj buvo atdaros. Ji vilgteljo ir konstatavo, kad Nik ramiausiai miega, apsiklojusi galv antklode.

Nuo lovos krato buvo nusvirusi nuoga koja. Tai nebuvo jokia naujiena. Nik galjo okti iki ryto, o paskui miegodavo kaip umuta. Virtuvje ant stalo sto vjo pelenin, pilna Marlboro nuork vadinasi, Mak sas nakvojo namie. Nina ipyl nuorkas ir m tvarkytis. Staiga suskam bo telefonas: baisiai piktas reisierius Motylevas pareik, kad Nik vidurdien turjo bti filmavimo aiktelje. Nina kteljo mari, toji neatsiliep. Nieko nesupratusi moteris prijo prie miegamojo ir su uko visu balsu: Paprastai Veronika pabusdavo nuo muss zvimbimo, bet kart guljo ir n neman judintis.

Tai, k ji ivydo, nepamir vis gyvenim. Ant juodos ilkins pagalvs draiksi rudos sruogos. Prie kelet dien Veronika nusikirpo velias baltas garba nas ir nusida plaukus pasiutusios laps spalva.

Dabar jie atrod raudoni. Jie ities tokie buvo, nes vietoje nuosta baus veido baisi skyl. Kraujas uliejo visk aplinkui patalyn, antklod, perregimus naktinius markinius. Kaklas ir krtin buvo padengta rudu luobu. Nina sustingo suspaudusi telefono ragel, i kurio skli- 17 do piktas Motylevo balsas.

Trinkteljo lauko durys par jo linksmas Maksas su didiule dute saldaini vy ni su okoladu. Jis greitai jo monos kambar ir Paskui ekspertas i vis kamp rinko ibarstytus sal dainius. Dvasios stiprybs nepraradusi motina tutuojau ikvie t greitj pagalb. Gydytojas pasibjaurjs vilgteljo tai, kas liko i grauols Veronikos, ir kreipsi milicij. Netrukus atvyko operatyvininkai. Baisi tardymo maina m ltai, girgddama krumpliaraiais, suktis. Maks ap kaltino monos nuudymu ir sum.

Jis sdi Butyrkos ka ljime. Po poros dien, susirpins dl motinos, kakaip sigudrino paskambinti man. Per kelet nakt po sumimo Makso mama paseno dvi deimia met. Be to, ji liko be kapeikos. Visos sskaitos akimoju buvo aretuotos. Sen draug Polianskis nebetu rjo, o naujieji, igird apie Trynio nemalonumus, tuojau pamiro jo telefono numer. Vaikeli, niurkteljo anyta, neverta.

Tai jis udikas.

Daugyb liudytoj mat, kaip Maksimas gro na mo apie dvylikt. J pastebjo liftininke, du kaimynai. Tie sa, snus tikina nenakvojs namie, murmjo kakoki ne smon, kaip kietai miegojs.

Bet tai kvaila. A maiau nuo rkas, o Marlbor rko tik jis. Papasakojote milicininkams apie pelenin? Nuostabu vienu rodymu maiau, bet vis tiek rei kia advokato, pakartojau susimsiusi.

hgh riebalų nuostolis nuolatinis

Buvusi anyta su viltimi irjo mane. Reikia veikti rytingai. I pradi nulkiau artimiausi prekybos centr ir pri- grdau piln senosios aldytuv maisto.

Paskui liepiau lauk is ti naujien ir ivaiavau namo. Privalau pasitelkti pagal b Arkadij. Pakeliui, aiku, pakliuvau kamt. Stovjau begalinje grstyje Sod iede ir niekaip negaljau atsi kratyti minties: kam Maksui reikjo udyti Veronik? Mergina buvojo septintoji mona. Su buvusiomis su tuoktinmis Maksas isiskyr taikiai, negana to, su viso mis draugauja.

Jis niekada nebuvo godus ar menantis pik ta. Bent jau kai met gegus pabaigoje a susilau iau koj, o Nataa susirgo tymais, Polianskiai visai vasa rai pasim Arkadij sodyb. Nina tris mnesius prii rjo berniuk ir n karto nepasiskund, kad jis idyks. Rei kia pridti, kad mes seniai buvome isiskyr, o Arkadijus ne Makso snus.

Ir dar Polianskis mirtinai myli moteris. Kiekviena dama, net baisi kaip atominis karas, igirs i jo nuoird kompliment. Jaunutes jis dievina, vidutinio amiaus po niomis avisi, senui pagarbiai klausosi.

I esms, jo ne manoma ivesti i pusiausvyros. Maksas i tos retos vyr kategorijos, kurie visada pa stebi suknels spalv ir lp da atspalv. Vakarais jis gali deimt minui terliotis utraukdamas uuolaidas klosts turi kristi dailiai.

Cukrin visada stovi stalo vidu ryje, nes i ono nedailiai atrodo, rankluosiai vonios kambaryje vos ne pagal liniuot ilyginti. Ant lovos palik tos pdkelns eidia Maks it peilis. Jis organikai negali paksti trkusi ind ir sulamdyt virtuvs luosi. Vis gyvenim Polianskis stengiasi save apsupti graiais daik tais. Jis negali gerti arbatos i emaliuoto puodelio ir val gyti bulvi i keptuvs!

Maksas niekada neaus moteriai veid. Greiiausiai isprs problem prastu bdu duos pinig, nupirks bu t Bet, sakykim, vis dlto suman nuudyti! Griebsis pis toleto? Nieku gyvu. Tikriausiai nunuodys, paskui graiai paguldys lov, apklos antklode, ilygins raukles Vis kas turi atrodyti graiai. Ir dar vienas dalykas. Buvs vy 19 ras visikai negali matyti kraujo. Vargelis visada skutosi tik elektrine barzdaskute, kad neduok Dieve, nesipjaut.

Kart Arkadijus nusibrozdino kel, o Maksas apalpo. Ir toks mogus altai iov veid mieganiai gra uolei monai? Paskui iaip ne taip prideng tryktani aizd antklode ir sudegink savo riebalus su manimi 2 apk N u k nepatiksiu. Kakas ne taip. Kai grau namo, Arkadijus sdjo prie kompiuterio. Snus neseniai gavo advokato diplom ir labai norjo gau ti koki nors domi byl.

Darja - Doncova. .Mano - vyro.Zmona.2003.LT

Taiau jam nesisek. Visus bent kiek perspektyvesnius klientus pasiiupdavo labiau patyr kolegos i konsultacijos. Manasis advokatas kol kas turjo tik du ginamuosius. Vienas pardavinjo sugedus margari n ir tikino, kad nevalgomas produktas puikiausios ko kybs. Kitas pavog automobil savo kieme ir pamgino parduoti kaimynui i kitos laiptins.

mano viršininkas liepė numesti svorio

Pats Peris Meisonas bt nuleids rankas, gindamas tokius kvailius! Pastaruo sius du mnesius vargas vaikas sdjo konsultacijoje ir atsakinjo piliei klausimus.

kaip sulieknėti 32 m

Buvojo gaila iki aar, bet tikr klient vis nepasitaikydavo. Paklausyk, puoliau prie snaus, samdau tave gynju. Arkadijus atsitrauk nuo kompiuterio ir krenkteljo: Sudauei svetim automobil, kai statei savo volvo?

lieknėjimo tarptautinis dieet

Nesibaigiantys namiki juokeliai dl to, kaip a vai ruoju, kyrjo mirtinai. Atsisdau fotel ir idsiau es m. Arkadijus pritilo ir susimst.

Prie nam Voronovo gatvje nusigavau devint.

Kit dien i pat ryto mme veikti. I pradi mok 20 jome konsultacijos kas reikiam sum ir Arkadijus nu vaiavo pas tardytoj susipainti su byla. O a patraukiau Butyrkos kaljim. Reikjo pasimatyti su Maksu ir pasi kalbti.

Baudiamasis izoliatorius Nr. Kieme stksant nir pastat nuo praeivi slepia viesi plyt namai. Kelet kart esu ia buvusi ir net padjau pabgti ka liniui, todl gerai sivaizdavau vietos tvark.

bmi prarasti riebalus

Pusrsyje duso kokie penkiasdeimt moni. Pasimatymas trunka valand. Tylomis iklausiau kal bi moteriki ir ijau ma prieangl, kur buvo prisi grd moni, nein sunkiausiomis rankinmis.

Paskui nusileidau keturias pakopas emyn ir atsidriau kitame pusrsyje, kur tvyrojo tylus gaudesys. Prijau prie vieno i atidaryt langeli ir palaukiau, kol dar viena prakaito ipilta moterik atiduos der ir divsius. Tada pakiau po tinkleliu pas. Storasnuk blon din amteljo kaip vilkunis: Ko pas kii? I special leidim vilgtelk, tyliai sunibd jau, nugara udengdama vaizd.

Moteris atvert knygel, pasim imt doleri ir grei tai garkteljo: Ko nori?

Perduoti ampn, skutimosi peiliuk? Duosiu dar tiek pat, jei suorganizuosi pasima tym iandien, vidurdien. Vardas, pavard, tvavardis, gimimo metai, da lykikai pasiteiravo sarg. Maksimas Polianskis, Andrejaus, met. Nulkiau gretim rs. Lygiai dvylikt didiuls ge 21 leins durys atsidar ir apkni moteris m vardyti pavar des. Mane paauk paskutin. Dar vienas alias popierlis nukeliavo milins kien ir a patraukiau laiptais auktyn. Kartu su kitomis moterimis mane nuved siaur ir ilg kambar, padalyt murzinu stik lu.

I kitos puss jau sdjo kaliniai. Moterys puol iekoti sav.

Organizacinis momentas. Grupės palydovo pranešimase: budinčio asmens vardas ir pavardė, savaitės diena, kiek žmonių yra grupėje, kurie nėra grupėje. Logopedas:- Sveiki, vaikinai, kokį metų laiką turime gatvėje? Kokiu metų laiku yra šie gamtos reiškiniai? Klausytis gamtos garsų lietus, griaustinis.

Patraukiau palei stikl ir pamaiau sulysus ir sukri- tus Maks. Visi i karto liovsi dejav ir pasisuko duris. Ant slenksio stovjo tvirtai surstas raudonskruostis vaikinas slepiamja uniforma.

Document Information

Pro prasegt apykakl buvo matyti jrinik. Uteks plepti, piliets, pasimatymas iandien ke turiasdeimt penkios minuts. Kodl, sneli, m rypuoti moteriks. Kitaip nei a, jos stovjo eilje kelet dien.

Uploaded by

Valanda priklau so. Mums piets, pareik kaljimo darbuotojas, irgi valgyti norime. Sneli, m maldauti moterys, sugalvok k nors, padk! Neivaryk anksiau. Naudojats, kad a geras, atsiduso vaikinas, tegu taip ir bus. Tuoj visas urakinsiu, o paskui griu. Bet kad tyliai sdtumt! Vyrukas krenkteljo ir ijo, suvangjo spyna.

Sveika, Daule, vangiai pasisveikino Polians- kis, kaip ia sugalvojai ateiti? Atidiai klausyk. Šis pirštas yra ilgiausias ir stovi viduryje! Šis pirštas yra bevardis, jis yra labiausiai sugadintas! Mažasis pirštas, nors ir mažas, bet vikrus ir drąsus! Darbas užrašų knygutėse 7 skaidrė.

kaip numesti svorio su būgnelio lapais

Logopedas:Kieno tai nešiojamasis kompiuteris? Vaikai atsako: Tai mano Sasha, Dima ir kt. Užrašų knygelė. Jūs, vaikinai, užrašų knygelėse turite nuotraukų. Žalia pasta turi būti ratu su tomis nuotraukomis, kur yra garsas G, o mėlyna pasta su tomis, kuriose yra K.

Ant stalo turite karoliukus. Kokia jie spalva? Vaikinai, prašau raudonai pasakyti, kokius garsus mes skiriame, o mėlynai? Diktuodami žodžius, vaikai tiksliai analizuoja žodžius: tikslas, žievė, krūmas, svečiai. Pamokos rezultatas. Susietos kalbos raida Skaidrė Nr. Ar šie garsai yra vienodi ar skirtingi? Pažvelkite į lentą, ar pasikeitė mūsų svečių nuotaika?

Vaikinai, visi sugalvos pasiūlymą apie mūsų svečius. Vaikų veiklos vertinimas. Klausykite žodžių, pavadinkite skiemenis garsu r arba į. Parašykite skiemenis r ir k raidėmis. Palyginkite žodžių poras garsu ir prasme. Kokiais garsais šie žodžiai skiriasi? Sudarykite sakinį žodžiu su kiekvienu žodžiu. Peržiūrėkite paveikslėlius. Aptikti garsus g, c in šių paveikslėlių pavadinimai.

Išdėstykite paveikslėlius trimis stulpeliais pagal garsus g arba k, g ir į. Apytikslis nuotraukų sąrašas, kurį pasirinko logopedas: krūmas, kriaušė, batai, vaivorykštė, stogas, šildymo padas, akordeonas, kubeliai, megztiniai, lizdinė lėlė, pagalvė, hamakas. Klausykite žodžių. Nubraižykite jų schemas.

Parašyk laišką g arba į per atitinkamą skiemenį. Parašykite jį atitinkantį žodį po diagrama. Dirbkite su paveikslėliais. Atlikdami panašiai kaip ankstesnę užduotį, galite naudoti paveikslėlius iš 4 užduoties.

Pakeiskite žodžius taip, kad juose būtų raidės į arba d Pabrėžkite raides bumas skirtingi pieštukai. Užbaikite žodžius pridėdami skiemenį ha arba ka. Užbaikite žodžius pridėdami skiemenį gh arba kch bet